Svanemærket på World Circular Economy Forum

Både anerkendte eksperter, virksomhedsledere og beslutningstagere var mødt talstærkt op ved World Circular Economy Forum i Helsinki for at præsentere og diskutere de bedste løsninger til cirkulær økonomi. Her kunne de bl.a. høre, hvordan miljømærker er et redskab til at fremme cirkulær økonomi, og hvad cirkulær økonomi betyder for Svanemærket.

Karen WCEF

Der er plads til mere end 1.500 deltagere, men det er længe siden, at de sidste billetter blev revet væk. Det lyder som en koncert med et populært rockband, men faktisk er der tale om World Circular Economy Forum, som netop er blevet afviklet i Helsinki.

Den enorme interesse understreger en stigende erkendelse af og enighed om, at der er hårdt brug for den cirkulære økonomi, hvis vi skal løse vor tids udfordringer med overforbrug af jordens ressourcer, global opvarmning og stigende affaldsmængder.

Det er netop udfordringer, som Svanemærket forsøger at være med til at løse ved at tage hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering med i vurderingen, når der fastsættes krav. På den måde arbejder Svanemærket for lav miljøbelastning i hele produktets livscyklus og for at sende ressourcer med størst mulig værdi videre i kredsløbet.

- Samtidig bliver der tænkt i cirkulære kredsløb for at sikre fokus på, hvordan tiltag i én fase har positiv effekt flere steder livscyklus, og på hvordan man undgår at flytte en negativ miljøeffekt til et andet sted i livscyklus. Det betyder, at Svanemærket er et oplagt redskab til at fremme cirkulær økonomi, forklarer Karen Dahl Jensen, nordisk produktudviklingschef i Nordisk Miljømærkning, og fortsætter:

- Det er vigtigt at tilføje, at Svanemærkets krav bliver stillet med samfundets muligheder for øje. Dvs. at Nordisk Miljømærkning fx ser på, hvilke alternativer der findes til et givent kemikalie, hvilke testmuligheder der findes til forskellige produkttyper, og hvilke affaldssystemer der eksisterer – alt sammen for at sikre, at kravene er realistiske at leve op til og giver en miljøeffekt i dagens samfund. Samtidig skærpes kravene løbende. På den måde sikres det, at miljømærkede produkter hele tiden er blandt de miljømæssigt bedste på markedet. 

Svanemærket og cirkulær økonomi kan lære af hinanden

På konferencen arrangerede Nordisk Miljømærkning en session sammen med Nordisk Ministerråd. Sessionen bød bl.a. på debat om, hvordan forbrugsmønstre i disse år forandrer sig, og på et oplæg om Svanemærket og cirkulær økonomi.

- 91 procent af de nordiske forbrugere kender Svanemærket, som i dag findes på mere end 200 forskellige produkttyper og på mere end 25.000 produkter og serviceydelser. Vi har med andre ord et meget stærkt brand, og vi har samtidig mere end 25 års erfaring med at arbejde cirkulært med livscyklus. Det giver derfor rigtig god mening, at Nordisk Miljømærkning er repræsenteret ved World Circular Economy Forum, hvor vi naturligvis også gerne vil have inspiration til at kunne støtte endnu mere op om den cirkulære økonomi, siger Karen Dahl Jensen. 

Svanemærkets kemikaliekrav er en særlig styrke

En af de største barrierer for cirkulær økonomi er risikoen for rester og forureninger af skadelige kemikalier fra materialers tidligere livscyklus. Og det er netop her, Svanemærket har en særlig styrke. Svanemærket står nemlig for skrappe kemikaliekrav.

- Svanen stiller krav til de kemikalier, der bliver brugt i både materialer og færdige produkter. Det betyder, at Nordisk Miljømærkning både tjekker dokumentation på de råvarer, der indgår i et produkt og dokumentation fra underleverandører på de indholdsstoffer, der indgår i råvarerne. Kravene reducerer bl.a. miljøbelastningen under produktion og kemieksponeringen i brugsfasen. Samtidig understøtter kravene muligheden for genbrug og recirkulering senere i livscyklus, fortæller Karen Dahl Jensen.