Livscyklus

Svanemærket og Blomstmærket gør det enkelt at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter.

Målet med Svanen og Blomsten er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor ser begge miljømærker på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

Netop helheden er Svanen og Blomstens styrke. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til svane- og blomstmærkede produkter fastsættes.

  • Skrappe miljøkrav - i alle relevante faser af produktets livscyklus
  • Skrappe krav til kemikalier - til gavn for miljøet og din sundhed
  • Stramning af krav - for at skabe en bæredygtig udvikling
  • Certificering og kontrol - så du kan være tryg

Bedre for miljøet. Bedre for dig.

Livscyklus